Total Pageviews

Wednesday, 3 January 2018

அறிவியல் தமிழ்த் தந்தை மணவை முஸ்தபா அவர்களின் வாழ்க்கை நிகழ்வுகள்


கோப்பு 1
மணவை முஸ்தபா அவர்களுக்கும் கலைஞர் மு. கருணாநிதி அவர்களுக்கும் இடையேயான நட்பு தமிழ் சார்ந்தது , அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது 


     கோப்பு 2
கோப்பு 3
கோப்பு 4

கோப்பு 5


கோப்பு 6


கோப்பு 7

கோப்பு 8

மணவை முஸ்தபா

மணவை முஸ்தபா அவர்களின் வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் 


மணவை முஸ்தபா அவர்களின் வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் 1974

            மணவை முஸ்தபா - கல்லூரிப் பருவம் - செஞ்சிக் கோட்டை 


                                 மணவை முஸ்தபா - கல்லூரிப் பருவம் 

 மணவை முஸ்தபா - கல்லூரிப் பருவம் - அண்ணாமலைப்பல்கலைக்கழகம்
  மணவை முஸ்தபா - கல்லூரிப் பருவம் - 


 மணவை முஸ்தபா - கல்லூரிப் பருவம் - 

                                     மணவை முஸ்தபா -  
மணவை முஸ்தபா -  
No comments:

Post a Comment